EN NL
MENU

Grassroots

Grassroots
Een zoektocht naar lokaal gewortelde initiatieven. `

Hoe kan Grassroots aansluiten op thema’s die leven in de wijk, bij zowel de mensen als vogels en grassen die er geworteld zijn?

Grassen vinden we op allerlei niveaus in onze leefomgeving en worden al duizenden jaren door de mens gecultiveerd en gebruikt voor verschillende doeleinden. Zo zijn maïs, tarwe en rijst ook voorbeelden van gewassen die tot de grassenfamilie worden gerekend. Een uitgestrekte familie die met behulp van zowel mensen als vogels migreerde naar verschillende gebieden. Vanuit de grasvelden in het Justus van Effencomplex onderzoekt de Onkruidenier op welke wijze we een hernieuwde relatie met onze leefomgeving kunnen opbouwen. Kan nieuwsgierigheid leiden tot collectiviteit? Welke (ver)banden kunnen gelegd worden met wat leeft in deze community vanuit zowel mens- als vogelperspectief?


Grassroots expeditie
Op donderdag 2 december organiseerde kunstenaarscollectief de Onkruidenier de allereerste activiteit in het kader van het project Grassroots. Gedurende een wandelexpeditie door Spangen deelden we verhalen over grassoorten die tussen de stoeptegels of in de berm te vinden zijn zoals bloedgierst, zeebies en liefdegras.

Aan het begin van de Grassroots expeditie maken we kennis met elkaar in het Justus van Effencomplex en leggen we uit hoe Grassroots is ontstaan. De deelnemers werden uitgenodigd omdat ze allen een actieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid van Spangen, en alles weten over de netwerken die daar geworteld zijn. Deze kennismaking is een eerste verkenning van hoe een actievere verbinding tussen A Tale of A Tub met de wijk voor de toekomst er uit kan zien.

In één van de plantenbakken op de eerste verdieping van het Justus van Effencomplex komen we straatgras tegen. Straatgras wordt niet hoger dan 25 cm en bloeit het hele jaar door. Na de bloei verschijnt het zaad, wat net als bij de meeste grassoorten een graanvrucht is. Straatgras vormt zeer snel zaad dat door de vogels en wind in op verschillende plekken terecht komt. In de koudere periodes van het jaar vormt straatgras een belangrijk voedsel voor allerlei dieren in de stad.

Tijdens de wandeling ontstond er een uitwisseling met de deelnemers in kennis en ervaring van wat er leeft in de wijk, met thema’s zoals migratie van vogels, planten en mensen, de renovatie van woonblokken in Spangen en het waterbeheer in de wijk.

Ook leerden we om Spangen vanuit een vogelperspectief te bekijken. Vogels ervaren de stedelijke omgeving; zoals de Marconitorens als een rotslandschap waar de slechtvalk bijvoorbeeld graag nestelt. Hobby-ornitholoog Astrid vertelt waar de vogels in het Justus te vinden zijn en hoe we er meer zorg voor kunnen dragen.

Op het Bellamyplein komen we een grassoort tegen die voornamelijk in de stad te vinden is; het kruipertje, een echte urbanofiel. Op het kunstgras vertellen Daan en Henrike, twee bewoners aan het plein, over bewonersinitiatieven de Speelkeet, de tuin van mevrouw Ata en de schoonmaakbende, die er zijn ontstaan in de transformatie en renovatie van de woningen in dit deel van Spangen.

Sinds september verzamelt de Onkruidenier in samenwerking met community connector Lenn Cox verhalen van mensen, vogels en grassen in Spangen. Lenn gebruikt haar kleding als logboek, om de uitwisselingen, contacten en verhalen die ze verzameld met haar mee te kunnen dragen als conversatiestuk.

Fotografie: Florian Braakman


GRASSROOTS is mogelijk gemaakt door een bijdrage van het VriendenLoterij Fonds